Cchellenic.pl

Home / Planowanie trasy handlowców

Planowanie trasy handlowców

Dział sprzedaży to jeden z kluczowych segmentów organizacyjnych każdej firmy. To właśnie od jego efektywności zależy w dużej mierze płynność finansowa danego przedsiębiorstwa oraz perspektywy długofalowego rozwoju. Nic więc dziwnego, że optymalizacja procesów sprzedażowych posiada kluczowe znaczenie dla kierownictwa. W dzisiejszych czasach, w dobie intensywnego rozwoju nowych technologii, działania te okazują się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Usprawnienie pracy działów sprzedaży

Planowanie trasy przedstawiciela handlowego ułatwiają specjalne narzędzia systemowe, dostępne często w abonamencie miesięcznym, a kosztujące średnio od kilkudziesięciu do dwustu złotych. Pozwalają one na projektowanie tras sprzedażowych poszczególnych handlowców oraz ich optymalizację pod kątem dotarcia do wszystkich klientów firmy.

Program jest skonstruowany w taki sposób, by rygorystycznie przestrzegać pewnych ograniczeń. Dzienna trasa nie może przekraczać czasu dłuższego niż 8 godzin, konkretni klienci są odwiedzani w dni, które sami zadeklarowali, a poszczególne kontakty planuje się zgodnie z przyjętymi czasami wizyty oraz jej częstotliwościami. Wszystko to sprawia, że pracownik dokładnie wie, co i kiedy ma zrobić, a koszty działalności firmy ulegają zmniejszeniu. Dzieje się tak dlatego, że potencjał sprzedażowy handlowców zostaje maksymalnie wykorzystany, przy jednoczesnym spadku poziomu eksploatacji samochodów czy zużycia paliwa.

Pełna kontrola

Kierownictwo firmy codziennie otrzymuje raporty z działalności swoich podwładnych, zebrane na podstawie ich urządzeń mobilnych i danych z GPS. Dzięki temu istnieje możliwość monitorowania bieżącego wykonania planów sprzedażowych, a także tworzenia prognoz na przyszłość. Dane z raportu można najczęściej w prosty sposób eksportować do standardowego arkusza kalkulacyjnego.

Narzędzia usprawniające planowanie trasy przedstawiciela handlowego udostępniają też często opcję wizualizacji danych sprzedażowych na bazie map. Ta kolejna przydatna funkcja daje szefowi pełen wgląd zarówno w aktualną kondycję firmy, jak i w możliwości jej dalszego rozwoju.

To get the latest update of me and my works

>> <<